varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Järnvägsspåret efter tunnelbygget

Flygbild över Apelviken med Västkustbanan

Västkustbanan i Apelviken

När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med gamla spårområdet sedan?

Redan nu startar vi arbetet med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken runt 2025. Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder.

Vi planerar för ett ännu bättre Varberg tillsammans. Vi vill få bort den barriär som finns mellan stad och hav idag och binda samman olika områden på ett positivt sätt. Så många som möjligt ska kunna nyttja området i sin vardag och på fritiden.

Olika delområden med olika möjligheter

Vi kommer att dela in arbetet i olika delområden:

  • Engelska parken och Platsarna
  • Kurtinen
  • Hästhaga
  • Apelviken
  • Jonstaka/Hamra


Varje delområde ska vara en del av en helhet. Det kan bli olika lösningar för olika delområden. Delområdena har dessutom olika möjligheter och begränsningar, till exempel finns det fornminnen och värdefulla naturmiljöer längs med spåret. Det kan också vara så att vissa områden lämpar sig för nya trafiklösningar eller nya gröna stråk i ett växande Varberg.

Vi startar arbetet i delområdet Apelviken.

Karta med delområden längs järnvägsspåret. Engelska parken/Platsarna, Kurtinen, Hästhaga, Apelviken, Jonstaka/Hamra

Förslag på delområden från norr till söder.

Apelviken först på tur

Informations- och dialogmöte

Den 9 februari hölls ett digitalt möte om spårområdesprojektet och pågående utvecklingen av Apelviken. Du kan se mötet i efterhand på Youtube Länk till annan webbplats..

Många synpunkter har skickats in efter mötet och det är roligt att se ett sådant engagemang från både privatpersoner och verksamheter! Förslagen och synpunkterna har en stor spridning och
innehåller flera idéer som är spännande och kreativa.

På sidan delområde Apelviken kan du läsa en sammanfattning av synpunkterna och vad som händer härnäst.

Karta över vilken järnvägssträcka i Apelviken som kan utvecklas efter projekt Varbergstunnelns avslut

Karta över järnvägssträckan i delområde Apelviken

Engelska parken/Platsarna och Kurtinen i höst

I höst kommer vi bjuda in närboende, verksamheter och fastighetsägare till informationsmöte om de två delområdena i norr. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få inbjudan till mötet.

Nyhetsbrev för gamla spåret

Var med och tyck till!

För att fånga in era idéer kring hur spårområdet kan utvecklas har du möjlighet att lämna synpunkter. De idéer som kommer in kommer att vara ett viktigt underlag för oss när vi analyserar hur spårområdet kan omvandlas på lång sikt.

Inledningsvis arbetar med spårområdet i Apelviken. Vi analyserar nu de förslag och synpunkter som kom in efter första mötet den 9 februari. I höst samlar vi in synpunkter på delområdena Engelska parken/Platsarna samt Kurtinen.

Lång process

De närmaste åren kommer vi att utreda vilka behov och önskemål som finns och sedan tar vi fram beslutsunderlag till olika investeringar, som kan göras i delområdena när tågtrafiken flyttat ner i tunneln.

Våra förslag för sträckan och de olika delområdena kommer att tas fram utifrån följande:

När investeringarna är beslutade av kommunfullmäktige kan vi börja planera för olika insatser.

Det är först efter 2025, när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken, som vi kommer att kunna förverkliga idéer i de olika delområdena.

Frågor och svar om projektet

Ta del av frågor och svar om projektet.

ikon

Kontakta oss

Synpunkter till projektet

Via e-post: gamlasparet@varberg.se


Via post:

Katrin Sahlqvist

Varbergs kommun

Samhällsutvecklingskontoret

432 80 Varberg
Märk kuvertet Gamla spåret

Projektledare

Katrin Sahlqvist

Telefon: 0340-881 17

E-post: katrin.sahlqvist@varberg.se

Självservice & blanketter