Sök

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Varberg har låg miljöpåverkan då en stor del av värmen är spillvärme från Södra Cell Värö. Fjärrvärme finns tillgängligt i Varbergs tätort, medan det finns närvärme i orter utanför Varberg.

Varifrån kommer fjärrvärmen?

Fjärrvärmen produceras och distribueras av det kommunägda bolaget Varberg Energi. Fjärrvärmen kommer till stor del från Södra Värö, i form av spillvärme. Utöver spillvärme används även biobränsle och naturgas.

En ny biobränsleanläggning färdigställdes under 2013. Värmeverket kommer dels att fungera som komplement till spillvärmen från Södra Cell  Värö under vinterhalvåret, och dels vara en reservanläggning då Södra Cell Värö har driftstopp.  Det ska ytterligare minska behovet av fossil uppvärmning.

Fjärrvärmemixen varierar från år till år, men den fossila inblandningen minskar.

 

Totalt bidrog Varberg Energi – med alla sina verksamheter - till att minska utsläppen med 99 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e)1 under 2014. Det skulle krävas en nyplantering av 1,75 miljoner träd om man skulle klimatkompensera samma koldioxidbesparing som Varberg Energi bidrog med 2014.

Här finns det fjärrvärme

Kontakta Varberg Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få information om kommande utbyggnadsplaner för fjärrvärmenätet.

ikon

Kontakta oss

Varberg Energi

Jan Sundquist

0340-62 88 39 jan.sundquist@varbergenergi.se

Energi- och klimatrådgivare

Telefontider

Vardagar kl. 08:00 -16:00


Besök

Onsdag-torsdag kl. 08:00 - 16:00

Lunchstängt kl. 12:00 - 13:00

ikon

Självservice & blanketter