varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skyddsjakt

Vilda djur kan vara till både glädje och besvär.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får ibland in klagomål om rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar. Det är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken och är därför inte ett ärende för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi kan ändå hjälpa till med tips och förmedla kontakt med kommunjägarna. Om djuren är aggressiva bör du kontakta polis eller kommunala skyddsjägare.

Förvildade katter

För katter finns det speciella regler i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av polismyndigheten.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter