Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Region Halland, Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också länkar till ansvariga myndigheter.

 1. Gemensamt ansvar att minska smittspridningen - nationella råd och restriktioner

  Alla har ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. På krisinformation.se hittar du de restriktioner, råd och rekommendationer som gäller i Sverige med anledning av pandemin.

  Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

  På Region Hallands webbplats hittar du regionala rekommendationer från smittskyddsläkaren i Halland.

  Region Hallands webbplats Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: 2021-10-12

 2. Kultur och fritid

  De flesta av våra verksamheter öppnar upp helt och vi välkomnar våra besökare tillbaka. För ungdoms- och seniorverksamheten kvarstår viss begränsning som successivt lättas.

  Vi ber dig att fortsatt tänka på avstånd, stanna hemma vid symtom och tvätta händerna ofta eller använda handsprit.

  Senast publicerad: 2021-10-15

 3. Omsorg och seniorverksamhet

  Senast publicerad: 2021-07-01

 4. Skola och utbildning

  Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

  Hur länge ska mitt sjuka barn vara hemma från skola, förskola och fritidsverksamhet?

  Läs på Vårdguidens hemsida: Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Vi har fått ett positivt provsvar för covid-19 i hushållet, får mitt barn gå till förskolan/skolan eller fritidhemmet?

  Alla som bor tillsammans med personen som har covid-19 ska stanna hemma från när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då provet togs.

  Läs på Vårdguidens hemsida: Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Mitt barn har förkylningssymtom men kan inte provtas – vilka regler gäller då?

  Alla kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skolan, förskolan och gymnasiet när de blivit helt friska och varit utan symtom i minst två dagar.

  Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

  Barn i grundskolan med symtom (men som av någon anledning inte provtagits för covid-19) ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

  Barn från 6 år som har symtom på covid-19 bör genomföra provtagning via självprovtagning covid-19 som bokas via 1177.se/Halland.

  Läs på Vårdguidens hemsida: Barn och covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportal.

  Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

  Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

  Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


  Öppna förskolan är öppen. All verksamhet är just nu utomhus. Verksamheten anpassas så att den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt med en gräns på åtta personer per aktivitet. Vi ber våra besökare att följa Folkhälsomyndighetens råd, det vill säga stanna hemma om du eller ditt barn uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Håll avstånd och god hygien.

  Om du vill besöka Öppna förskolans aktiviteter behöver du föranmäla dig.

  Mer information finns på Öppna förskolan Öppnas i nytt fönster..

  Senast publicerad: 2021-08-03

 5. Näringsliv

  Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

  Folkhälsomyndigheten har samlat förslag på åtgärder på sin webbplats.

  Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad: 2021-10-25

 6. Övrigt

  Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

  Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten möts du av en besöksvärd på måndagar, onsdagar och fredagar.

  Det är det statliga servicekontoret som har en besöksvärd de dagar de har öppet för att det inte ska bli för många besökare samtidigt i lokalen. Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför.

  Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

  Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

  Våld i nära relationer

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

  Akut hjälp

  På webbsidan krisinformation.se finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.se hittar du tips och råd.

  Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

  Senast publicerad: 2021-08-12

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter