varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Region Halland, Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också länkar till ansvariga myndigheter.

Vaccination mot covid-19

 1. Gemensamt ansvar att minska smittspridningen - nationella råd och restriktioner

  Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att minska smittspridning av covid-19 har gällt sedan den 14 december 2020. Förutom dessa gäller flera regler och restriktioner som på olika sätt påverkar verksamheter och privatpersoner. 

  Ditt personliga ansvar

  Du är skyldig att skydda dig själv och andra från smittspridning genom att:

  • stanna hemma vid symtom
  • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands smittskyddsläkare
  • begränsa nya nära kontakter - undvik närkontakt, träffas gärna utomhus och håll kontakten via telefon eller digitalt för att motverka isolering
  • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • res på ett sätt som minimerar risk för smitta - undvik kollektivtrafik
  • minimera risk för smitta vid idrott- eller fritidsaktiviteter

  Mer information om de nationella allmänna råden på krisinformation.selänk till annan webbplats

  Mallar för att kommunicera allmänna råd på msb.selänk till annan webbplats

  Från och med fredagen den 26 februari gäller en lokal rekommendation om att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Det är Region Hallands smittskyddsenhet som har beslutat om detta.

  Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

  Rekommendation gäller personer födda 2004 och tidigare.
  Rekommendationen gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

  Aktuellt om coronaviruset (covid-19) - Region Hallandlänk till annan webbplats

  Skärpta nationella råd - Krisinformation.selänk till annan webbplats

  Så använder du munskydd - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

  Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har samlat förslag på åtgärder på sin webbplats.länk till annan webbplats

  En tillfällig pandemilaglänk till annan webbplats trädde i kraft den 10 januari 2020 och med stöd av lagen har regeringen fattat ett antal beslut som rör gym- och sportanläggingar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen har tillsynsansvar och böter kan utfärdas om reglerna inte följs.

  Från och med den 24 november är det förbjudet att samlas mer än 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för begravningar då antalet deltagare får vara högst 20 personer.

  Regeringen meddelade den 18 december att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska hållas stängd. Detta gäller till och med den 18 april 2021, men kan komma att förlängas. Idrotts- och fritidsverksamhet för barn födda år 2002 eller senare är undantagen.

  Senast publicerad: 2021-05-05

 2. Kultur och fritid

  Biblioteken i Varbergs kommun har nu öppet enligt ordinarie öppettider och du kan gå in i bibliotekets lokaler och välja böcker på egen hand ur hyllorna. Du kan också reservera böcker via varbergsbibliotek.se, kontakta biblioteket via mail eller telefon om du behöver hjälp.

  Biblioteken är dock inga mötesplatser i nuläget. Planera ditt besök och stanna i max 15 minuter. Besöksantalet är begränsat. Just nu erbjuds inga dagstidningar och sittplatser. Dator och utskriftsmöjligheter finns för snabba ärenden, max 10 minuter.

  Låntagare som har meröppet-licens kan besöka biblioteken under meröppettiden. Morgonöppet på stadsbiblioteket är fortsatt stängt och bokbussen kör inte.

  Läs mer på varbergsbibliotek.selänk till annan webbplats

  Kommunens idrottsanläggningar regleras av begränsningsförordningen och kan därför hållas öppna för privata grupper och föreningsaktiva idrottare i alla åldrar. Detta under förutsättning att gällande rekommendationer och råd följs.

  Läs mer om idrottsanläggningarna

  Ungdomsgårdarnas drop-in-verksamhet håller fortsatt stängt men ungdomscoacherna arrangerar aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål. Kontakta din ungdomsgård om du vill hitta på något.

  Läs mer om ungdomsgårdarna

  Aktiv seniors mötesplatser är stängda. Istället erbjudes aktiviteter på den digitala mötesplatsen Nätverket.

  Läs mer om Aktiv senior

  Kulturskolan arbetar för att successivt kunna återgå till undervisning på plats för elever födda 2002 eller senare på ett smittsäkert sätt. Äldre elever kommer även fortsatt att ha distansundervisning.

  Läs mer om Kulturskolan

  Funka genomför just nu inga aktiviteter som innebär att man träffas fysiskt. Istället erbjuds digitala aktiviteter på bland annat Discord. Håll utkik på Funka Varbergs Facebooksidalänk till annan webbplats för mer information.

  Läs mer om Funka Varberg

  Kulturhuset Komedianten och Komediantens café är stängda. Inga fysiska evenemang eller aktiviteter genomförs för tillfället. Digitala alternativ kan bli aktuella, håll utkik på Kulturhuset Komediantens webbplats. länk till annan webbplats

  Varbergs konsthall är öppen för besökare från och med 6 april. Galleri Hamnmagasinet har öppet för förbokade besök från och med 15 april.
  Läs mer om kultur, aktiviteter och evenemang

  visitvarberg.selänk till annan webbplats finns information om covid-19 riktad till dig som är på tillfälligt besök i Varbergs kommun.

  Senast publicerad: 2021-04-19

 3. Omsorg och seniorverksamhet

  Vi har en oroväckande smittspridning på boenden i Varberg. För att skydda de som bor här, och riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga. I de fall vi har smitta på boendet avråder vi från besök. Hjälp oss att ta ansvar och göra skillnad!

  Om besök inte kan vänta gäller följandelänk till annan webbplats

  Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

  Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

  Senast publicerad: 2020-12-02

 4. Skola och utbildning

  Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

  Hur länge ska mitt sjuka barn vara hemma från skola, förskola och fritidsverksamhet?

  - Vid positivt provsvar

  Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidshem eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjukt.

  Barnet ska dessutom må betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar.

  Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

  - Vid negativt provsvar

  Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

  Vi har fått ett positivt provsvar för covid-19 i hushållet, får mitt barn gå till förskolan/skolan eller fritidhemmet?

  Alla som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från när hen fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i 7 dagar och räknas från provtagningsdatum. I väntan på provsvar får symtomfria familjemedlemmar gå i skola och till arbete. Den familjemedlem som väntar på provsvar ska stanna hemma.

  (uppdaterat 2021-04-30):
  Barn från 6 år utan symtom som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska provtas på dag 5 från den smittades provtagningsdatum (tidigare 16 år).
  Vid nära kontakt med smittad utanför hushållet ska numera även barn från 13 år provta sig direkt och på dag 5 från det barnet träffade den smittade senast. Kan även bli aktuellt för barn på låg- och mellanstadier om vården eller smittspårare uppmanar till det (tidigare 16 år).

  Eleverna kan gå i skolan men inte delta i fritidsaktiviteter i väntan på provsvar.

  Mitt barn har förkylningssymtom men kan inte provtas – vilka regler gäller då?

  Alla kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skolan, förskolan och gymnasiet när de blivit helt friska och varit utan symtom i minst två dagar.

  Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

  Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

  För barn inom förskola kan det ibland bli aktuellt med provtagning. Detta om barnet har symtom och man vet att barnet har utsatts för smitta till exempel vid utbrott på förskolan och ingen känd smitta finns i barnets hushåll. Provtagning sker då på vårdcentral.

  Barn i grundskolan med symtom (men som av någon anledning inte provtagits för covid-19) ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

  (uppdaterat 2021-04-30):
  Barn från 6 år som har symtom på covid-19 bör genomföra provtagning via självprovtagning covid-19 som bokas via 1177.se/Halland. Tidigare var det en möjlighet medan nu är rekommendationen för provtagning från 6 år.
  Alla från 6 år ska provta sig vid symtom på covid-19, även vaccinerade.
  Källa: Coronainformation till förskola och grundskola från Region Hallandlänk till annan webbplats

  Ska mitt barn som går i årskurs 7-9 ha distans- eller närundervisning?

  Smittskyddsläkaren i Halland rekommenderar inte en förlängning av fjärr- och distansundervisning för elever i högstadiet. Det innebär att elever i årskurs 7-9 i Varbergs kommun kommer att gå tillbaka till närundervisning vecka 16 (19 april).

  Har mitt barn som har distansundervisning (åk 7-9) rätt till lunchlåda?

  Ja. Alla elever i årskurs 7-9 på kommunala grundskolor som studerar på distans och har behov av skollunch under vardagarna (måndag–fredag) under fjärr- och närundervisning får lunchlåda.

  Läs mer om hur det fungerar med lunchlådor.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportal.

  Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

  Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

  Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  På grund av pågående coronaviruspandemi har Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att du som har fått beviljat resekort har möjlighet att byta detta till kontantersättning. Detta för att du själv ska kunna ombesörja din resa till och från skolan istället för att åka kollektivt. Mer information om beslutet och blankett för att byta från resekort till kontantersättning hittar du på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

  Skolledningen på Peder Skrivares skola har beslutat att ambitionen är att varje elev ska få 20–80 procent av sin undervisning som närundervisning med regelbundenhet under perioden 25 januari–1 april. Dock ser förutsättningarna på skolans enheter olika ut och därför fattas inget övergripande beslut om vilka årskurser eller program som erbjuds närundervisning.

  Under vecka 4 påbörjas arbetet med att, för de olika enheterna, utforma en plan för hur återgången till närundervisning för eleverna ska se ut. En återgång där skolan på bästa sätt, kvalitets- och säkerhetsmässigt, kan arbeta för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten vad gäller exempelvis risk för trängsel och smittspridning i lokalerna.

  Vissa enheter och program kommer redan under vecka 4 att öka andelen elever som får sin undervisning på plats. Om närundervisning blir aktuell på en enhet redan under vecka 4 så kommer detta att kommuniceras till berörd elev och vårdnadshavare via Vklass.

  Håll dig uppdaterad på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

  Gymnasieelever i Varbergs kommun, som har behov av skollunch under sina distansstudier, har möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor.

  Mer information om lunchlådor och hur du går till väga för att beställa.

  Varbergs öppna förskola stänger från och med den 5 november. Detta är en följd av de skärpta allmänna råden som gäller i Halland till och med den 13 december, då Folkhälsomyndigheten förväntas komma med nationella råd inför jul och nyår.
  Mer information finns på Öppna förskolanöppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2021-05-03

 5. Näringsliv

  På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-11-04

 6. Övrigt

  Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

  Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten kommer du att mötas av en besöksvärd.

  Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför. Detta för att det inte ska vara fler än fem besökare samtidigt i lokalen.

  Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

  Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

  På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tips och råd.

  Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

  Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

  Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2021-03-19

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter