varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också svar på ett antal vanliga frågor och längst ned på sidan finns länkar till ansvariga myndigheter.

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

Kultur och fritid

Bibliotek, simhallar och fritidsverksamhet håller fortsatt öppet

Vanliga öppettider gäller för kommunens bibliotek, simhall, ungdomsgårdar och för Kulturhuset Komedianten. Folkhälsomyndigheten poängterar att idrott och träning är bra för folkhälsan och skriver i sina rekommendationer att gym, idrottshallar och simhallar kan fortsätta att hålla öppet. Föreningslivet har som vanligt möjlighet att bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler, men uppmanas att be sina medlemmar att byta om hemma. Kulturskolan och simskolan har igång undervisningen men anpassar den till Folkhälsomyndighetens råd. I Veddige simhall, där dusch och ombyte krävs på plats, nyttjas nu även omklädningsrummen till den intilliggande idrottshallen för att besökarna ska kunna hålla avstånd till varandra. Städningen av våra lokaler har anpassats så att de ytor som många rör vid, exempelvis dörrhandtag och utrustning för utlån av böcker rengörs oftare. För personer som är 70 år och äldre erbjuds kostnadsfri hemkörning av biblioteksböcker. I kommunens kultur- och fritidslokaler finns anslag som påminner om Folkhälsomyndighetens råd.

Inställda evenemang och anpassat aktivitetsutbud

Ett flertal av kommunens arrangemang har ställts in eller flyttats fram till följd av regeringens skärpta förbud gällande allmänna sammankomster, där tillåtet maxantal är 50 personer.

Som en försiktighetsåtgärd har kultur- och biblioteksavdelningen beslutat att ställa om även mindre arrangemang under resten av våren. En del arrangemang görs om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in eller flyttas fram. Mer information om respektive arrangemang publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta ställer om aktivitetsutbudet

Funka, som arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Varbergs kommun, ser nu över sina aktiviteter för att minska risken för spridning av covid-19. Planering pågår av nya aktiviteter som kommer att genomföras utomhus och som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nytt aktivitetsutbud presenteras inom kort på www.varberg.se/funkavarberg.

Näringsliv

Stöd för företagare

Vi har infört olika typer av åtgärder för att stötta företagen:

  • Avgiften för uteserveringar är borttagen under hela 2020.
  • De som har butik är välkomna att sälja varor utomhus utanför butiken under torsdag-söndag fram till den 31 augusti. Ingen avgift tas ut för markupplåtelse vid utomhusförsäljning.
  • Företag har möjlighet att skjuta upp betalningen av en faktura från kommunen.
  • Våra leverantörer har möjlighet att få betalt snabbare.
  • Inom verksamheterna försöker vi omboka resor, konferenser och evenemang i stället för att avboka dem.
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anpassar tillsynen efter situationen. Hänsyn tas till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare och extra vaksamhet gäller vid besök i verksamheter som berör riskgrupper.
  • De kommunala bolagen (som ingår i Stadshus AB) uppmanas att vara generösa med betalningstider för att hjälpa företag med likviditetsproblem.

På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg och seniorverksamhet

Vi bygger säkra mötesplatser utanför boendet

I mars infördes besöksförbud på våra boenden för att skydda våra äldre och minska spridningen av covid-19. Risken finns att situationen blir långvarig. Därför har vi påbörjat en lösning med säkra mötesplatser utanför boendet, där ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande anhöriga, ska kunna göra att man ändå kan träffas. Först ut bland våra boenden att införa detta är korttidsboendet på Samuels väg och äldreboendet på Träslövsvägen.

Stödtelefon

Socialförvaltningen i Varbergs kommun har öppnat en stödtelefon för den som behöver någon att prata med vid exempelvis problem i familjen, ensamhet, oro eller ekonomisk press som uppstått till följd av covid-19-pandemin. Linjen är öppen vardagar klockan 14.00-16.00, telefon: 073-407 69 79.

Ingen tillfällig omsorg för besökare från andra kommuner

Om en person som har behov av vård och omsorg tillfälligt reser till en annan kommun kan hen normalt få hjälp där. I rådande situation har Varbergs kommun dock beslutat att vi inte kommer att erbjuda stöd och hjälp till äldre sjuka personer som bor i andra kommuner, men som tillfälligt vill bo i Varberg. Beslutet gäller tills vidare.

Nationellt förbud mot besök på äldreboenden inom omsorgen och skärpt besöksförbud inom Varbergs omsorg

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Varbergs kommun har sedan den 12 mars besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre, korttidsboenden för äldre samt korttidsboenden för barn inom LSS (funktionsnedsättning), detta för att minska smittspridningen och skydda våra riskgrupper. Undantag finns för palliativ vård och pågående utflyttning eller inflyttning efter kontakt med boendets enhetschef.

Den 2 april skärptes besöksförbudet på Varbergs omsorgs äldreboenden till att även gälla utomhuspromenader med anhöriga.

Röda Korset har startat hjälptelefon via Varberg direkt

Röda Korset samordnar nu stöd till riskgruppen personer över 70 år. Den som ingår i riskgruppen och behöver hjälp med att handla mat eller gå till apoteket kan nå Röda Korsets volontärer via kommunens kundservice Varberg direkt, 0340-880 00. Hjälptelefonen är bemannad vardagar klockan 11-16. Tjänsten har startats med hjälp av ett stöd på 300 000 kronor från Sparbanksstiftelsen.

Dagverksamheter pausas

Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

Aktiv senior pausas

Eftersom personer med hög ålder framhålls som en riskgrupp vidtar vi en försiktighetsåtgärd och pausar tillfälligt Aktiv seniors verksamhet.

Skola och utbildning

Beställning av lunchlådor för gymnasieelever som studerar på distans

Gymnasieelever hemmahörande i Varbergs kommun som har behov av skollunch under sina distansstudier erbjuds möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor. Mer information om vad som gäller för beställning av lunchlådor och länk till e-tjänst för beställning.

Inga föräldrar på grundskolans sommaravslutning

Skolavslutningarna på Varbergs kommuns grundskolor kommer att genomföras inom respektive klass med endast elever och lärare närvarande. Det innebär att vårdnadshavare, familj, släkt och andra vuxna inte kommer att bjudas in till skolavslutningen. Detsamma gäller sommaravslutningar på kommunens förskolor. Vi arbetar, trots detta, för att dagen ska bli speciell och högtidlig – om än på ett annorlunda sätt. Läs mer om avslutningar på skolor och förskolor.

Årets studentutspring ställs in

Årets studentutspring kommer att ställas in, det kommer alltså inte att bli ett traditionellt studentfirande där släkt och vänner tar emot avgångselever vid Arena Varberg eller vid respektive skola. Varje avgångsklass kommer istället att få en kort avslutning tillsammans med sina lärare och rektor. Släktingar och vänner uppmanas att stanna hemma och ta emot studenterna för firande där. Avslutningen sker den 5 juni utifrån schema som kommer att presenteras längre fram. Läs mer om inställt studentutspring.

Ingen PRAO för årskurs 8 under vårterminen 2020

Förskole- och grundskolenämnden har beslutat att ingen PRAO kommer att genomföras under vårterminen. En stor andel av PRAO-platserna brukar förläggas på äldreboenden, LSS-boenden samt inom hemtjänst, det vill säga på arbetsplatser där det finns personer som tillhör riskgrupper.

Undervisning på distans

Peder Skrivares skola, Vuxenutbildningen i Varbergs kommun och Campus Varbergs yrkeshögskola har ställt om till distansutbildning efter besked från Sveriges regering den 17 mars.

Övrigt

Uppdaterade rutiner

Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

Öppet brev till Varbergs kommuns invånare

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil och kommundirektör Carl Bartler har skrivit en gemensam hälsning till kommunens invånare. Läs brevet här (finns även översatt på flera olika språk).

Följ läget hos ansvariga myndigheter

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Varberg direkt på arabiska, tigrinja och dari

0340-881 00

Öppettider: måndag-fredag 10.00-14.00

ikon

Självservice & blanketter