varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av att smittspridningen ökat gäller nu nationella råd.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också länkar till ansvariga myndigheter.

 1. Nationella allmänna råd

  Från och med 14 december 2020 gäller nationella råd för att minska smittspridning av covid-19. Vi sammanfattar råden här nedan. Du kan läsa råden i sin helhet på krisinformation.selänk till annan webbplats. Information about the new national regulations is available in six other languages besides Swedish at krisinformation.selänk till annan webbplats.

  Ditt personliga ansvar

  Du är skyldig att skydda dig själv och andra från smittspridning genom att:

  • stanna hemma vid symtom
  • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands smittskyddsläkare.
  • begränsa nya nära kontakter - undvik närkontakt, träffas gärna utomhus
  • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • res på ett sätt som minimerar risk för smitta - undvik kollektivtrafik
  • minimera risk för smitta vid idrott- eller fritidsaktiviteter

  Mer information kring de nationella råden på krisinformation.selänk till annan webbplats

  • Umgås bara i en mindre krets och helst utomhus
  • Träffa personer i riskgrupper på säkert sätt
  • Håll kontakten via telefon eller digitalt med bekanta för att motverka isolering

  Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Folkhälsomyndigheten har samlat förslag på åtgärder på sin webbplats.länk till annan webbplats

  En tillfällig pandemilaglänk till annan webbplats trädde i kraft den 10 januari 2020 och med stöd av lagen har regeringen fattat ett antal beslut som rör gym- och sportanläggingar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen har tillsynsansvar och böter kan utfärdas om reglerna inte följs.

  Från och med den 24 november är det förbjudet att samlas mer än 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för begravningar då antalet deltagare får vara högst 20 personer.

  Fredag 18 december 2020 meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19. Därför är nu alla kommunala mötesplatser och anläggningar för kultur, idrott och fritid stängda.

  Senast publicerad: 2021-01-12

 2. Kultur och fritid

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Därför är kommunens bibliotek öppna med begränsad service till och med 24 januari. Detta gäller även meröppet.

  Initialt stängde biblioteken helt. Från tisdag 12 januari är biblioteken öppna under begränsade tider, dock endast för att hämta reserverade böcker och för akuta och snabba datorärenden. Från och med 11 januari är möjligt att reservera böcker via varbergsbibliotek.se, kontakta biblioteket via mail eller telefon om du behöver hjälp.

  Lånade böcker kan behållas tills biblioteken öppnar som vanligt igen, inga förseningsavgifter tas ut under perioden.

  Läs mer på varbergsbibliotek.selänk till annan webbplats

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Därför är kommunala inomhusanläggningar stängda. Detta gäller för alla åldrar. Undantag görs för enbart för elitidrott på högsta nivå.

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Folkhälsomyndigheten har dock rekommenderat kommunerna att utomhusanläggningar vara öppna. Detta gäller så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19.

  Därför är Sjöaremossens isbana och konstgräsplanerna öppna för allmänhet och föreningar.

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Därför är kommunens ungdomsgårdar stängda. Vi återkommer med mer information längre fram.

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Därför är Aktiv seniors mötesplatser stängda. Vi återkommer med mer information längre fram.

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  I början av januari beräknar Kulturskolan kunna återkomma med hur undervisningen kommer att bedrivas i vår.

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Vi återkommer med information om vad detta innebär för Funka Varberg längre fram..

  Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19.

  Därför är Kulturhuset Komedianten, Varbergs konsthall, Galleri Hamnmagasinet och Komediantens café stängda. Inga evenemang eller aktiviteter genomförs för tillfället. Digitala alternativ kan dock bli aktuella.

  Vi återkommer med information längre fram.

  visitvarberg.selänk till annan webbplats finns information om covid-19 riktad till dig som är på tillfälligt besök i Varbergs kommun.

  Senast publicerad: 2021-01-15

 3. Omsorg och seniorverksamhet

  Vi har en oroväckande smittspridning på boenden i Varberg. För att skydda de som bor här, och riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga. I de fall vi har smitta på boendet avråder vi från besök. Hjälp oss att ta ansvar och göra skillnad!

  Om besök inte kan vänta gäller följandelänk till annan webbplats

  Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

  Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

  Senast publicerad: 2020-12-02

 4. Skola och utbildning

  Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

  Ska mitt barn som går i årskurs 7-9 ha distansundervisning?

  Ja. Mellan måndagen den 11 januari och fredagen den 22 januari kommer undervisningen för årskurs 7-9 på kommunala grundskolor samt elever i årskurs 6 på Håstensskolan bedrivas på distans enligt ordinarie schema, där elever och lärare möts digitalt. För en del elever kommer individuella anpassningar att göras.

  Grundsärskolan är undantaget från rekommendationerna om distans- och fjärrundervisning.

  Läs mer om beslutet här.

  Har mitt barn som har distansundervisning (åk 7-9) rätt till lunchlåda?

  Ja. Alla elever i årskurs 7-9 på kommunala grundskolor samt elever i årskurs 6 på Håstensskolan som studerar på distans och har behov av skollunch under vardagarna (måndag–fredag) 11-22 januari får lunchlåda.

  Läs mer om hur det fungerar med lunchlådor.

  Hur länge ska mitt sjuka barn vara hemma från skola, förskola och fritidsverksamhet?

  - Vid positivt provsvar

  Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidshem eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjukt.

  Barnet ska dessutom må betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar.

  Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

  - Vid negativt provsvar

  Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

  Vi har fått ett positivt provsvar för covid-19 i hushållet, får mitt barn gå till förskolan/skolan eller fritidhemmet?

  Alla som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från när hen fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i 7 dagar och räknas från provtagningsdatum. I väntan på provsvar får symtomfria familjemedlemmar gå i skola och till arbete. Den familjemedlem som väntar på provsvar ska stanna hemma.

  Mitt barn har förkylningssymtom men kan inte provtas – vilka regler gäller då?

  Alla kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skolan, förskolan och gymnasiet när de blivit helt friska och varit utan symtom i minst två dagar.
  Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

  Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar. Barn som går i förskola provtas inte vid lindriga symtom, utan endast vid behov av medicinsk bedömning om barnet behöver vård.

  Barn i grundskolan med symtom (men som av någon anledning inte provtagits för covid-19) ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.
  Barn från årskurs 6 bör boka tid till självprovtagning covid-19 för test så snart de haft symtom i 24 timmar. Självprovtagning kan också bokas för de barn som är 6-11 år. Då är det vårdnadshavaren som loggar in på 1177.se och som ombud bokar tid för sitt barn till självprovtagning covid-19.
  Källa: Coronainformation till förskola och grundskola från Region Hallandlänk till annan webbplats

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportal.

  Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

  Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

  Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Finns det planer på att stänga förskolor och grundskolor?

  Under perioden 11 januari och 22 januari kommer undervisningen för årskurs 7-9 bedrivas på distans. I nuläget är det inte aktuellt att stänga några för- eller grundskolor årskurs F-6. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa finns inga säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  På grund av pågående coronaviruspandemi har Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att du som har fått beviljat resekort har möjlighet att byta detta till kontantersättning. Detta för att du själv ska kunna ombesörja din resa till och från skolan istället för att åka kollektivt. Mer information om beslutet och blankett för att byta från resekort till kontantersättning hittar du på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

  Från och med måndag 7 december övergick Peder Skrivares till fjärr- eller distansundervisning efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Vissa undantag finns, till exempel gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet. Håll dig uppdaterad på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

  Gymnasieelever i Varbergs kommun, som har behov av skollunch under sina distansstudier, har möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor.

  Mer information om lunchlådor och hur du går till väga för att beställa.

  Elever i årskurs 7-9 på kommunala grundskolor samt elever i årskurs 6 på Håstensskolan som studerar på distans och har behov av skollunch under vardagarna (måndag–fredag) 11-22 januari kan få lunchlåda efter beställning.

  Mer information om lunchlådor.

  Varbergs öppna förskola stänger från och med den 5 november. Detta är en följd av de skärpta allmänna råden som gäller i Halland till och med den 13 december, då Folkhälsomyndigheten förväntas komma med nationella råd inför jul och nyår.
  Mer information finns på Öppna förskolanöppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2021-01-08

 5. Vaccination mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först och i Varbergs kommun startade vaccinering av personer i särskilt boende, äldreboenden, den 12 januari 2021. Därefter vaccinerar Varbergs kommun hemsjukvårdspatienter, personer i LSS-boende och personal i vårdnära verksamhet.

  Region Halland vaccinerar hemtjänstbrukare och sammanboende.

  Vaccinering mot covid-19 under året berättigar till avgiftsfri sjukresa för personer med hemtjänst samt till personer med LSS-insatser.

  Du kan läsa mer om vaccination mot covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs om Region Hallands planering av vaccinationsinsatsenlänk till annan webbplats på deras hemsida.

  Senast publicerad: 2021-01-12

 6. Näringsliv

  På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-11-04

 7. Övrigt

  Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

  Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten kommer du från och med torsdagen den 12 november att mötas av en besöksvärd.

  Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför. Detta för att det inte ska vara fler än tio besökare samtidigt i lokalen.

  Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

  Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

  Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

  Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

  Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-12-21

 8. Frågor och svar

  Jag känner mig orolig över läget nu, finns det hjälp att få?

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Om du som kommuninvånare behöver akut hjälp kan du alltid kontakta socialtjänsten.

  På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tips och råd.

  Senast publicerad: 2020-12-16

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter