Tyck till om planer

  När Varbergs kommun har tagit fram ett plan­förslag som är på samråd eller granskning har den som vill möjlighet att lämna syn­punkter på förslaget.

  Inga fysiska samrådsmöten tills vidare

  På grund av den rådande situationen med covid-19 har stadsbyggnadskontoret beslutat att tillsvidare inte hålla fysiska samrådsmöten under samrådstiden. Det kommer istället att hållas digitala samrådsmöten för vissa planer. Länk till dessa möten kommer att finnas på respektive projektsida när det är dags. Du kan också alltid kontakta ansvarig planarkitekt för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidorna. Synpunkter på förslaget kan du lämna på denna sidan alternativt mejla eller skicka till adressen som du finner på projektsidan.

  Planer på samråd

  Förtätning med bostäder i centrum

  Bostäder ersätter bensinmack i centrum

  Förskola och skolverksamhet i Träslöv

  Planer på granskning

  Fler bostäder i norra stadskärnan

  Hur tycker jag till om en plan?

  Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden och att du är berörd av beslutet. Ange vilken plan på samråd eller granskning du vill yttra dig om, gärna fastighetsbeteckningen, i formuläret som visas på denna sida.

  Det är viktigt att du skriver ditt namn och adress samt namnet på den plan som du har synpunkter på för att vi ska kunna bedöma om du är sakägare. Ange din mejladress om du vill ha en kopia på ditt yttrande skickad till dig.

  Tänk på att inskickade yttranden blir allmänna handlingar, som kan begäras ut av vem som helst. Det gäller oavsett om du skickar ditt yttrande via formulär, mejl eller vanlig post.







  Senast publicerad:

  Kontakt
  Planavdelningen
  Stadsbyggnadskontoret
  Fakta

  Länk till digitala samråd visas på respektive detaljplans projektsida när det är dags för möte.