Markanvisningar

  En markanvisning är kommunalt ägd mark, som kan utvecklas till framför allt olika former av bostäder. Exploatörer och byggherrar kan anmäla sitt intresse för att bygga på marken.

  För tillfället har vi inga aktuella markanvisningar.

  Är du intresserad av att få information om kommande markanvisningsprojekt? Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter och vilken typ av markanvisningsprojekt du är intresserad av till ks@varberg.se.

  Markanvisningsplan

  Markanvisningsplanen fungerar som ett underlag för arbetet med kommande markanvisningar i Varbergs kommun, med fokus på stadens centrala delar och serviceorter. Planen aktualiseras årligen och den senaste versionen av markanvisningsplanen antogs av kommunstyrelsen den 27 april 2021 och omfattar åren 2021-2025.

  Markanvisningsplanen skapar transparens och förutsägbarhet för exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bidra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar, till exempel avseende olika upplåtelseformer, boendekvaliteter, miljöhänsyn och hyresnivåer.

  Ladda ner Markanvisningsplanen i sin helhet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Kommunstyrelsens förvaltning
  Mark och exploatering
  Fakta

  Exploatörer och byggherrar kan anmäla sitt intresse för att bygga på kommunal mark i en så kallad markanvisning.