Lagakraftvunna detaljplaner

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits. Det är nu den nya detaljplanen börjar att gälla.

  Alla detaljplaner som vunnit laga kraft kan du ta del av i sin helhet med kartor och bestämmelser i Varbergskartan.

  Varbergskartans lager för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats..

  Så här hittar du detaljplaner via kartan:

  • Öppna kartan som visar gällande detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som lila fält i kartan.
  • Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av.
  • Via rutan får du upp en länk till respektive detaljplans plankarta och tillhörnade dokument.

  Länkar till lagakraftvunna detaljplaner

  Här publiceras de senaste årens lagafraktvunna detaljplaner.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: