Veddige växer

  Veddige är ett stationssamhälle som växer med nya bostäder och nya friluftsområden.

  Veddige kommer att växa med fler bostäder, nya verksamheter och fler friluftsområden.

  Kommunfullmäktige har beslutat om en fördjupad översiktsplan för Veddige. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det redogör för hur den framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

  Just nu planerar vi för följande byggprojekt

  Bostäder och kontor i Veddige

  Bostäder i Veddige

  Byggprojekt

  Utbyggnad av Veddige avloppsreningsverk

  Senast publicerad:

  Information

  Veddige är en av kommunens större serviceorter och ligger i norra delen av kommunen.