Illustration av en karta med en kartnål

  Fördjupad översiktsplan

  En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen sker först i detaljplaneprocessen.

  Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden, så kallade fördjupade översiktsplaner.

  Översiktsplan | Varbergs kommun

  Gällande fördjupade översiktsplaner | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Pågående fördjupade översiktsplaner | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: