Stationsläget ska utredas

  2019 beslutar kommunstyrelsen att en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska tas fram. I arbetet ingår att utreda lämpligt stationsläge.

  ... ur kommunens perspektiv

  ...ur både samhällsekonomiskt ch järnvägstekniskt perspektiv

  ...utreda och göra en samlad bedömning av var det är lämpligast att placera stationen.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: