Station i översiktsplan

    En station i Värö finns utpekad i den översiktsplan för Varbergs kommun som beslutas 2010 (ÖP 2010).

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: