Station i översiktsplan

    En station i Värö finns utpeka i den översiktsplan för Varbergs kommun som beslutas 1990 (ÖP 1990).

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: