Framsidesbild av dokumentet Fördjupad översiktsplan

    Station i fördjupad översiktsplan

    En station i Värö finns utpekad i den fördjupade översiktsplan för Norra kusten som beslutades 2000 (FÖP 2020).

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: