Bild på järnvägsräls. Foto: Mostphotos

  Foto: Mostphotos

  Nya trafiksäkerhetskrav

  2020 träder nya trafiksäkerhetskrav vid byggande av järnväg i kraft. Kraven förändrar de järnvägstekniska förutsättningarna för en station i Värö. Detta påverkar också Trafikverkets och kommunens utredningsarbete kring var stationen lämpligast bör placeras.

  Värö eller Väröbacka?

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: