Kartbild över Limabacka och Väröbacka

  Fördjupad utredning

  2021 genomför Trafikverket en fördjupad studie av de möjliga stationslägena. (Pågår nu.)

  Ta bort denna sista ruta?

  Alternativt byta texten mot:
  2021 beslutar Varbergs kommun att ge Trafikverket uppdraget att göra en fördjupad utredning av stationslägena. (Detta arbete pågår nu.)

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: