Fördjupad översiktsplan påbörjas

    2020 startar arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka. Olika typer av planeringsunderlag tas fram parallellt med att tidiga dialogaktiviteter med boende och verksamma på orten genomförs.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: