Flera händer som pekar på en karta. Foto: Hidvi Group AB

  Förberedande workshoppar

  Inför arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra kusten genomförs under 2014 förberedande workshoppar.

  Kring vad?

  Innehåll

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: