Hand som skriver på ett avtal Foto: Mostphotos

    Avsiktsförklaring tecknas

    I mars 2021 tecknar Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket en avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att genomföra projektet tillsammans samt att kommunen ska finansiera projektet.

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: