Antagande av fördjupad översiktsplan

    2017 antar kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet. En station i Värö finns utpekad i planen, men i ett annat läge än tidigare.

    FÖP Norra Kusten (2017) LÄNK?

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: