Aktuellt i projektet

  På den här sidan får du kortfattad information om vad som händer i projekt Utveckling av Väröbacka just nu.

  Stationsläge utreds

  Det finns två möjliga lägen för placering av stationen, norra läget i höjd med Väröbackaskolan och södra läget vid vägbro 850. Vi utreder vilket av lägena som ger bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Väröbacka.

  Nu är Trafikverkets fördjupade utredning kring järnvägstekniska förutsättningar för det södra läget klar. Utredningen visar att det går att bygga en station i södra läget och att det finns en möjlig stationsutformning. I höst ska vi göra en samlad bedömning över vilket stationsläge som är bäst utifrån olika perspektiv. Vi siktar på att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om stationens placering före årsskiftet. 

  Utredning om södra stationsläget i Väröbacka klar | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Planeringsinriktningar för Väröbacka

  Eftersom utvecklingen av Väröbacka kommer att pågå under många år och omfatta flera olika projekt, behövs en gemensam målbild för hur samhället ska utvecklas. Därför har vi tagit fram planeringsinriktningar som ska ligga till grund för all kommande planering. Kommunstyrelsen tog beslut om Planeringsinriktningar för Väröbacka den 22 juni.

  Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

  Avsiktsförklaring tecknad

  I mars tecknades en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun. Avsiktsförklaringen innebär att parterna är överens om att genomföra projektet tillsammans och att kommunen kommer att finansiera projektet.

  Alla parter överens - stationen ska byggas

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Malin Johnsson
  Projektledare
  Fakta
  • Stationsläge utreds
  • Fördjupad översiktsplan tas fram
  • Planeringsinrikningar beslutade
  • Avsiktsförklaring tecknad