Väröbacka växer

  Väröbacka står inför en omfattande utveckling. Samhället ska växa med ny station, nya bostäder, verksamheter och service.

  När samhället växer behövs olika typer av bostäder, verksamheter och service. Det behövs också nya trafiklösningar, grönområden, lekplatser och mötesplatser. En fördjupad översiktsplan för Väröbacka kommer att visa hur samhället ska växa och utvecklas under åren framöver.

  Väröbacka - ett växande samhälle med ny station

  Just nu planerar vi för följande byggprojekt i Väröbacka:

  Väröbacka förskola

  Väröbacka grundskola

  Väröbacka konstgräsplan

  Senast publicerad:

  Fakta

  Väröbacka kommer att växa med en tågstation, olika typer av bostäder, verksamheter och service.