Tvååker växer

  Tvååker växer och utvecklas och det är mycket på gång. Nya bostadsområden och ny förskola är några exempel.

  I Tvååker finns behov av fler bostäder, ny verksamhetsmark och kultur- och fritidsaktiviteter.

  Kommunfullmäktige har beslutat om en fördjupad översiktsplan för Tvååker som visar kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det redogör för hur den framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Tvååker är kommunens största serviceort och ligger i södra delen av Varbergs kommun.