Rolfstorp och Skällinge växer

  Rolfstorp och Skällinge är två serviceorter öster om Varberg, som kan utvecklas tillsammans.

  I Rolfstorp och Skällinge finns tillgång till offentlig och kommersiell service i närområdet, till viss del inom gång- och cykelavstånd för boende och verksamma. Rolfstorp och Skällinge omges av stora natur- och jordbruksområden och tillgången till rekreation och friluftsliv är god. I Rolfstorp och Skällinge ligger idag företag av olika storlekar och med olika inriktningar. 

  Här finns möjlighet till utbyggnad av cirka 250 nya bostäder för livets olika skeden, till exempel parhus, radhus, flerbostadshus samt villor. Det är av stor vikt att långsiktigt möjliggöra för utveckling av fler arbetsplatser och kultur- och friluftsaktiviteter.

  Kommunfullmäktige har beslutat om en fördjupad översiktsplan för Rolfstorp/Skällinge, som innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Rolfstorp och Skällinge ligger i östra delen av kommunen och är två av de mindre serviceorterna i kommunen.