Bua växer

  Bua är en växande serviceort och kommer de närmaste åren utvecklas med fler bostäder och kommunal service.

  Integrerad karta med pågående detaljplaner och byggprojekt

  Bua kan utvecklas med fler bostäder och mer service. Totalt finns möjlighet för byggnation av cirka 700 nya bostäder i olika former. Det finns också behov av bostäder anpassade för äldre. Bua ska tillsammans med Väröbacka växande samhälle kunna erbjuda ett brett serviceutbud. Det finns också möjlighet att stärka Buas centrum för att öka attraktiviteten och utveckla entrén till samhället.

  Kommunfullmäktige beslutade våren 2017 om fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller Buas utveckling. Man har sett över mark- och vattenområden och planerar för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Bua är ett äldre fiskeläge i norra delen av kommunen, som till stor del byggdes ut på 1960- och 1970-talet i samband med Ringhals och Södra Cells tillkomst. Idag är Bua en av de större serviceorterna i kommunen.