Foto när bostadsområdet Sörse byggs med stora lyftkranar i bakgrunden.

  Foto: ur Ronald Johanssons bildsamling

  1950-1970

  Staden brer ut sig med nya stora bostadsområden.

  I mitten på 1900-talet byggs stora bostadsområden, först Brunnsberg sedan Håsten och Sörse. Det är stor bostadsbrist och man vill bygga bort ”lort-Sverige”, där människor bor trångt. Det byggs flerfamiljshus och större villaområden i stadens utkant. Från att jordbruk och fiske varit stora inkomstkällor ökar nu turismen och campingplatser, stugbyar och sommarstugor växer fram.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: