Kolorerat
kopparstick av J van den Aveelen i Erik Dahlbergs Suecia atntiqua et hodierna.
År 1713 dominerar Varbergs fästning staden. Skepp ankrar i hamnen och bönder
bygger stenmurar.

Foto:
Charlotta Sandelin

  Kolorerat kopparstick av J van den Aveelen i Erik Dahlbergs Suecia atntiqua et hodierna. År 1713 dominerar Varbergs fästning staden. Skepp ankrar i hamnen och bönder bygger stenmurar. Foto: Charlotta Sandelin

  1666

  Staden flyttar österut till dagens stadskärna.

  En ny modern stad byggs öster om Platsarna efter branden 1666. Här finns ett centralt torg och gator i ett rutnät, som än i dag bildar stadskärnan.

  Men även den nya staden härjas av bränder. Norra delen brinner 1767 och den södra brinner 1863.

  En stor del av stadens män arbetar i slutet av 1800-talet med stenbrytning, eftersom annan industri utvecklas sent i Varberg. Stenbrottet, Hästhagaberget och Subbe fyr är några av de platser där man bryter sten. Stenen fraktas på båt och järnväg till Österrike, Tyskland och Danmark.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: