Test av rör och sommararbeten

  Nu ska grundvattenrör vid Varbergs kyrka testas och i projektet förbereder man sig för en arbetsintensiv sommar.

  Test av rör

  I nästa vecka görs ett test av rör vid Varbergs kyrka på torget. Trafikverket spärrar av ett område för att testa funktion i de grundvattenrör som finns i området. Man tillför vatten genom rören i jord och berg för att testa dem. Detta för att kunna upprätthålla grundvattennivån i området om det skulle behövas i samband med arbetena med bergtunneln.

  Själva testet är planerat att pågå från den 31 maj till den 4 juni och under denna tid är platsen avspärrad. Innan och efter kan det vara viss på- och avetablering av utrustning.

  Tågstopp under midsommarveckan

  Under midsommarveckan kommer tågtrafiken genom Varberg stoppas några dagar. Under avstängningen görs arbeten för att färdigställa nya godsbangården i Lassabacka och för att kunna flytta tågtrafiken till tillfälliga spår, så att tågtrafiken kan fortsätta gå under resten av byggtiden. Mer information om tågstoppet kommer närmare inpå midsommarveckan.

  Arbeten hela sommaren

  Sommaren 2021 blir den första sommaren då projektet inte tar sommaruppehåll. Inne på arbetsområdena kommer det att ske mark- och grundläggningsarbeten, gjutning av betongtråg, järnvägsarbeten samt sprängningar för berg- och betongtunnel. 

  Projektet gör allt man kan för att minska påverkan och har fastställda riktvärden för arbetena. Men arbetena kan märkas av genom exempelvis transporter, luftburet buller från mark och grundläggningsarbeten samt vibrationer och stomljud från arbeten i tunneln.

  Ovanjordssprängningar

  Utanför Varbergs station genomför man ovanjordssprängningar för framtida betongtunnel. När man spränger ovan jord spärras området av med flaggvakter och man förvarnar med ljudsignal.

  Efter sprängningen schaktas bergmassorna bort för återanvändning i projektet eller andra närliggande projekt i kommunen.

  Innan sprängning låter en tutande varning med korta signaler (---). När sprängningen är klar låter en lång ihållande signal (–––).

  Sprängningar i bergtunneln

  Sprängningar i bergtunneln pågår hela sommaren, vardagar klockan 07.00 – 22.00, med uppehåll vecka 30-31. Man spränger för både service- och tågtunnel, samt i tvärtunnlar mellan dessa.

  Följ bygget i våra kartor!

  Följ bygget i Varbergskartan Länk till annan webbplats..

  Följ bygget i Trafikverkets karta: Framdriftskarta Länk till annan webbplats.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: