Tågstopp i midsommar och trafiköppning vid Marmorgatan

  Nyfiken på vad som händer i de olika arbetsområdena. I detta nyhetsbrev får du en uppdatering vad som händer i tunnelarbetena och på arbetsområdena från söder till norr.

  Hur går det i tunneln?

  I norr hade Implenia i förra veckan kommit 122 meter i spårtunneln och 330 meter i servicetunneln. När man sprängt klart den nya tvärtunneln under Torggatan kommer man kunna jobba från fler fronter i tunnelns norra del.

  I syd har man kommit 380 meter i spårtunneln och 500 meter i servicetunneln. Du kanske har noterat i Varbergskartan att det finns en del av bergtunneln i Breared, som inte är sprängd? Förklaringen är att man väntar med att spränga sig igenom för att de som jobbar utanför tunnelmynningen inte ska störas av spränggaserna och annat från tunneln. Det är också bra att endast ha en öppning in i tunneln då det blir lättare att hantera ventilationen.

  Implenia kommer att lämna kvar cirka 3 meter bergvägg under hela byggtiden, och gör sedan ett genomslag ut mot mynningen. Man gör likadant i norr, och där kommer inte genomslaget att göras norrut förrän betongtunneln är gjuten och klar.

  Vad händer i arbetsområdena nu?

  Breared

  Utanför tunnelns södra mynning pågår formning och armering för en bottenplatta. Längre söderut har man nu kunnat utöka arbetsområdet över marken där Österledens tidigare omledning gick. Det pågår också mark- och ledningsarbeten i närheten.

  På andra sidan Österleden arbetar man med bullervallar, avvattningssystem och montage av kontaktledningsfundament. Järnvägsbron kan nu användas som byggväg mellan arbetsområdena tills det blir dags att bygga dubbelspår över bron.

  Det återstår arbeten vid in- och utfarten till Marmorgatan där man bygger nya refuger, gör ny stensättning, monterar belysning och anpassar vägen till Österledens nya sträckning. Marmorgatan öppnar för trafik igen natten mellan den 16 och 17 juni.

  Centrum

  Det görs sprängningar för betongtunneln söder om gångbron. Efter sprängningen schaktas bergmassorna bort för återanvändning i projektet eller andra projekt i kommunen. Efter midsommar, när de gamla spåren rivits, påbörjas arbete på de ytor västerut som Implenia inte kommer åt nu, mellan gropen utanför Vagabond och stationshuset. Där kommer det byggas för tråg och den nya stationen, och framöver är det framför allt mark- och grundläggningsarbeten i detta område.

  Tråget och nya godsbangården

  Nattarbeten kan förekomma norr om stationen fram till och med vecka 26. Implenia har kommit längst i den grop som ligger utanför Vagabond. Längst norrut i gropen har man gjutit ungefär 84 meter skyddsbetong (tunnare lager betong som ligger närmast marken), 4 stycken bottenplattor (tjockare betong som järnvägen kommer gå på) och 3 väggpar. I resterande del av gropen har man sprängt klart och arbetar med grundläggning och mark-/ledningsarbeten innan man kan fortsätta gjuta även där.

  Från godsbangårdens södra ände vid Getteröbron och ner till stationen är det full rulle med att lägga de nya tillfälliga spåren som kommer att gå längre väster ut än nuvarande.

  Godsbangården och de nya spåren kommer att kopplas in under midsommarveckans tågstopp (se info nedan). Trafikpremiär för nya godsbangården och de tillfälliga spåren blir måndag den 28 juni. När trafiken flyttats till de nya spåren börjar man riva de gamla spåren för att få mer plats till trågbygget.

  Getteröbron

  Bron är färdigbesiktigad och den norra gång- och cykelbanan öppnade den 20 maj.

  Tågstopp i midsommar

  Under midsommarveckan, från måndagen den 21 juni klockan 00.00 till och med måndagen den 28 juni klockan 06.00 kommer persontrafiken på järnvägen genom Varberg att vara avstängd. Från onsdagen den 23 juni kommer även all annan tågtrafik att vara avstängd. Om du ska ut och resa ersätts tåg med bussar. Se mer information på Hallandstrafikens hemsida.

  Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

  Viskadalsbanan stängs

  I slutet av sommaren startar ett stort projekt med att byta spår och kontaktledningar på Viskadalsbanan. Du kan följa projektet på Trafikverkets hemsida.

  Spår- och kontaktledningsbyte Borås-Varberg - Trafikverket Länk till annan webbplats.

  Följ bygget i våra kartor!

  Följ bygget i Varbergskartan Länk till annan webbplats..

  Följ bygget i Trafikverkets karta: Framdriftskarta Länk till annan webbplats.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: