Sprängningar vid stationen och öppning av nya Österleden

  Full fart i projektet trots helgdag i veckan. Nu har sprängningar för betongtunneln startat vid stationen och på torsdag öppnar nya dragningen av Österleden.

  Sprängningar i stationsområdet

  På måndag den 10 maj börjar Trafikverket och Implenia spränga i området kring stationen. Vid sprängningarna används varningsskyltar, flaggvakter och ljudsignal för att säkra området. För att inte påverka resenärer till och från stationsområdet försöker man att inte spränga i samband med tågens ankomst och avgång.

  Man spränger sig ner i berget, söder om gångbron, för att sedan kunna gjuta betongtunneln. Sprängningar sker på vardagar klockan 7-22.

  Vid sprängningar ovan mark används tunga sprängmattor som skydd för omgivningen. Mattorna läggs över laddningarna för att stoppa eventuellt splitter vid sprängning. Sprängningarna görs extra försiktigt i detta tätbebyggda område.

  Sprängningarna för betongtunneln, söder om gångbron, beräknas vara klara i höst, någon gång i september eller oktober.

  Sprängning vid stationen för betongtunneln - Trafikverket Länk till annan webbplats.

  Tunnelarbeten på Kristi Himmelfärdsdag

  Det kan vara bra att veta att bergtunnelarbetena kommer att pågå under Kristi Himmelfärdsdag men gör ett uppehåll fredagen den 14 maj. På torsdag arbetar Implenia både i centrum och i Breared med borrning, sprängning och lastning klockan 07-22.

  Nu öppnar Österledens nya sträckning

  Natten mellan den 12-13 maj påbörjar Trafikverket och Implenia arbetet inför öppningen av Österledens nya sträckning. Under natten dirigeras trafiken med vakter. På torsdag morgon, den 13 maj, går trafiken längs den nya sträckningen. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas via den tidigare omledningssträckan ett par veckor till. Kör försiktigt och följ aktuell skyltning i området. 

  Med den nya järnvägsbron och den nya sträckningen för Österleden kommer trafiksäkerheten öka i framtiden eftersom bil-, cykel- och gångtrafik skiljs från järnvägstrafik.

  Karta över trafikförändringen på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

  Staketet vid före detta Järnvägsparken

  Den som rör sig i stationsområdet har kanske sett att byggstaketen flyttats ut i gatan från sin ursprungliga plats? Tanken var att byggtrafiken med sprängmassor från schaktet skulle behöva denna plats. Nu har man ändrat väg för byggtrafiken så att staketen kommer flyttas tillbaka innanför cykelbanan och gångbanan.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: