2020-10-01

  Senaste nytt om stationen och trafikförändringar i centrum

  Det händer mycket i projektet och den närmaste tiden sker lite förändringar i trafiken i centrum. Sprängningarna för servicetunneln i centrum har nu nått korsningen Västra Vallgatan/Borgmästargatan och inom kort påbörjas sprängningar för tvärtunneln som ska koppla ihop servicetunneln med den stora spårtunneln.

  Stationshuset öppnar preliminärt i nästa vecka

  Utredning av sprickbildningen i stationshuset är nu klar och som en första åtgärd kommer utbyggnaden på västra sidan att stagas upp med stålkonstruktion för att säkra utbyggnaden så att den inte riskerar att rasa. En temporär vägg ska byggas i vänthallen mot utbyggnaden och huvudentrén och sedan kan stationshuset preliminärt öppna igen i mitten av nästa vecka, runt den 7 oktober.

  Sprickorna uppstod när en maskin borrade ned spont i marken nära stationshusets huvudentré. Vattenspolning i borrhålet gjorde att marken rörde sig och skapade de sprickor som hittades i utbyggnaden under torsdagen förra veckan.

  I diskussion med fastighetsägaren och myndigheter diskuteras olika lösningar för utbyggnaden framöver under byggtiden, där ett alternativ kan vara att riva del eller hela utbyggnaden.

  I dagsläget ser Trafikverket inte att omkringliggande byggnader påverkas. Det finns heller ingen risk för allmänheten eftersom området är avspärrat.

  Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

  Utökat arbetsområde på Västra Vallgatan söder om stationen

  I morgon fredag kommer arbetsområdet utökas något på Västra Vallgatan söder om stationen. Utökningen omfattar korsningen Engelbrektsgatan och Västra Vallgatan där projektet förbereder för bergtunnelns norra mynning. Det kommer också att sättas upp en grind till arbetsområdet på Västra Vallgatan söder om denna korsning för att masstransporter ska kunna ta denna väg ut när schaktet för betongtunneln grävs ut. Fotgängare och cyklister kommer att ledas över från den västra till den östra sidan av Västra Vallgatan där den nya avspärrningen börjar. Det är fortfarande möjligt att nå garagen i kvarteret Berget.

  Vi vill passa på att påminna om att cyklar ska ledas på Västra Vallgatan på sträckan mitt emot stationen. Här passerar många gående och av säkerhetsskäl ska cykel ledas.

  Järnvägsövergången på Otto Torells gata öppnar fredag

  Från och med i morgon är det åter igen möjligt för gående och cyklister att korsa järnvägen vid Otto Torells gata.

  Trafiksignal på Östra Hamnvägen

  För att underlätta för lastbilstransporter som kommer från arbetsområdet i Järnvägsparken kommer trafiksignal att sättas upp på Östra Hamnvägen inom kort.

  Södra vägen avstängd vid Rosenfredsskolan

  Nu startar byggnation av bostäder i kvarteret Kvarnliden vid Rosenfredsskolan. Från den 1 oktober och i ett år framåt kommer Södra vägen att vara avstängd framför kvarteret. Trafiken hänvisas till Rosenfredsgatan och Västra Vallgatan.

  Följer du projektet på Instagram?

  Följ gärna impenia_varbergstunneln på instagram! Då får du de senaste nyheterna från arbetsplatserna. Där kan du bland annat läsa hur långt man har kommit med sprängningarna i tunnlarna.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo Länk till annan webbplats.
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: