Omledning av cykel i centrum och ny interaktiv karta

  Nu leder vi om cyklister till Göteborgsvägen i norra centrum och Trafikverket presenterar en ny karta som visar framdriften i projektet.

  Omledning för cyklister

  Inom kort stängs gång- och cykelbanan på Birger Svenssons väg, från Baggens gränd till Göteborgsvägen. Du som cyklar leds om via Göteborgsvägen, Östra Långgatan och Magasinsgatan. Denna avstängning kommer att vara tills bygget av tråget är klart år 2024.

  Saknar du din cykel?

  De cyklar, från cykelparkeringsplatsen norr om stationen, som ännu inte hämtats av ägarna finns nu uppställda norr om stationsbyggnaden bakom ett plank. Kontakta Stig Ingvarsson på Varbergs Fastighetsjour, tel. 070-668 68 14, om du tror att din cykel flyttats dit.

  Ett körfält avstängt öster om Getteröbron

  Det högra körfältet när du kör från Getteröbron mot Lassabackarondellen kommer vara avstängt för arbeten till mitten av mars på grund av att tjälen påverkat tiden för arbetena. All trafik leds in i det vänstra körfältet innan rondellen.

  Körfältet är avstängt för arbete med att sätta kantsten i en refug och montera vägräcke.

  Planera din färdväg, tänk på att köra lugnt och vara uppmärksam på skyltningen.

  Få koll på projektet i ny karta

  Trafikverket har nu lanserat en framdriftskarta Länk till annan webbplats. där du kan se alla arbetsområden och hur tunnelarbetena fortskrider. Sedan tidigare kan du också följa projektet i kommunens egen karta, Varbergskartan Länk till annan webbplats..

  Parkering i centrum stängs

  I månadsskiftet mars/april startar entreprenören Tage&Söner byggnation i kvarteret Falkenbäck, Sveagatan-Borgmästargatan-Skansgatan. Detta innebär att parkeringen på fastigheten försvinner. Parkeringen behöver vara tömd söndagen den 7 mars 2021. Kort därefter påbörjas etablering av bygget.

  På platsen kommer det att byggas runt 90 lägenheter, samt ett parkeringsgarage i två plan. Parkeringsplatserna kommer vara fördelade till boende i huset och allmänheten, totalt kommer det att finnas cirka 190 parkeringsplatser. Bygget beräknas vara klart våren år 2023.

  Runt om i Varbergs centrum finns det kommunala parkeringsplatser och parkeringshus för dig som behöver parkera centralt. Varbergs fastighet har just nu en kampanj för nattparkering Länk till annan webbplats., som pågår till den 28 februari.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: