Ny gångväg till stationen och transporter av massor i centrum

  Inom kort flyttas gångvägen till stationen en bit norrut. Samtidigt kommer massor att köras ut söderut på Västra Vallgatan från arbetsområdet framför stationen.

  Ny väg till stationen

  Gångpassagen till och från stationen flyttar inom kort. I kartan nedan ser du hur gångvägen och gångpassagen flyttas ca 80 meter norrut mellan Magasinsgatan och Norra vägen.

  Samtidigt flyttas cykelparkeringen en bit norrut längs med järnvägsspåren.

  Flytten beror på att Trafikverket och Implenia utökar arbetsområdet för betongtunneln. Var uppmärksam på skyltning i området, planera din resa och var ute i god tid.

  Karta över ny gångväg till stationen i oktober 2020

  Illustration: Trafikverket

  Transporter av massor söderut på Västra Vallgatan

  I vecka 46 börjar transporter av massor från schaktet på Västra Vallgatan. Transporterna körs söderut på Västra Vallgatan från arbetsområdet.

  Hur stora blir tunnlarna?

  Bergtunneln och servicetunneln ska bli 2,8 kilometer långa. Bergtunneln, där spåren ska gå, kommer att bli 13 meter bred och 9 meter hög. Servicetunneln blir 6 meter bred och 7 meter hög. Allt som allt tas 425 000 kubikmeter massor ut från tunnlarna. Nyfiken på mer fakta? Följ gärna impenia_varbergstunneln på instagram!

  Ledningsjobb vid Naturum

  Under oktober-december 2020 kommer ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten och belysning läggas i gång- och cykelvägen framför Naturum och i infartsvägen till Naturum. Det kan bli rörigt och trångt i området, så visa hänsyn vid bilkörning och cykling i området. Mer om sluttäckningen av Lassabackadeponin.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo Länk till annan webbplats.
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: