Nya trafiklösningar snart på plats

  Arbetena med anslutningar till nya Getteröbron börjar bli klara och i söder beräknas cirkulationsplatsen på Österleden öppna innan jul.

  Lättare att komma fram i Lassabacka

  Nu är den nya infarten till området, där bland annat Jysk ligger, i stort sett klar. Därmed kan också den högra filen på riksväg 41 i södergående riktning återigen öppna för trafik.

  I nästa vecka görs återstående betongarbeten på Getteröbron samtidigt som arbete pågår med att iordningsställa infarten till Naturum.

  Vad händer med stationshuset?

  Trafikverket utreder vilka åtgärder som behöver göras med utbyggnaden på stationshuset, där sprickbildning konstaterades tidigare under hösten. I väntan på vilka åtgärder som beslutas vädersäkras skyddet över utbyggnaden.

  Transporter av massor i centrum

  Vilka vägar används för transporterna av massor i centrum? En mindre mängd jordmassor och bergmassor från tunneln går ut via Otto Torells gata och Östra Hamnvägen. En stor mängd massor från arbetsområdet för norra tråget körs ut via Birger Svenssons väg och vidare norrut. Majoriteten av jordmassorna från betongtunneln kommer också att gå ut via Birger Svenssons väg längre fram.

  Gångbro vid stationshuset

  Till våren beräknas en gångbro över schaktet för betongtunneln komma på plats vid stationen och därmed blir det närmare till tåget för resenärer som kommer söderifrån.

  Ny cirkulation i söder

  Förberedelser pågår för att få klart den nya cirkulationsplatsen på Österleden innan jul. Cirkulationsplatsen kommer att ligga öster om den nya järnvägsbron, som byggs över Österleden.

  Kul att veta om tunnelarbetena

  Måste borraggregatet lämna tunneln vid sprängning?

  Ja, än så länge måste det lämna tunneln, men när man kommer längre in kommer maskiner kunna vara kvar, exempelvis i den parallella tunneln.

  Måste lastbilarna backa in för lastning eller har man vändplatser?

  Än så länge backar man in men när man kommer tillräckligt långt in kommer det finnas plats att vända i tunneln, till exempel vid tvärtunnlarna.

  Har man ventilation och ljus vid fronten?

  Ventilation finns alltid framdraget till fronten av tunneln. Belysning sitter monterat på maskinerna som arbetar längst fram. Längre bak i tunneln finns nödbelysning installerat.

  Sprutar man på betong i tak och på väggar allteftersom?

  Ja, sprutbetong och bult följer med tunneldrivningen hela tiden.

  Se hur långt tunnelarbetena har kommit på http://bit.ly/varbergstunnelnbyggstatus Länk till annan webbplats..

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: