2020-09-21

  Nu rivs gamla bron, på andra håll byggs nytt

  Hösten gör sitt intåg och det pågår arbeten i projektet på flera fronter. Här får du en snabb överblick:

  Nu rivs gamla bron under tågstopp

  Till helgen sågas själva betongkonstruktionen ner på den gamla Getteröbron, ett arbete som kommer att pågå dygnet runt då tågtrafiken är avstängd. Hela rivningsarbetet kommer sedan att bli klart under hösten.

  Kolla på Hallandstrafikens hemsida Länk till annan webbplats. för information om resor i helgen. Ersättningsbussar kommer att utgå från Magasinsgatan vid Gamlebyskolans parkering.

  Arbete med tråget och godsbangården i norr

  Nu pågår intensiva arbeten med tråget som ska gå från nya stationen bort mot Getteröbron och nya godsbangården i norr. Senare höst börjar Trafikverket och Implenia att bygga godsbangården.

  Arbete med bro, tråg och tunnlar i söder

  I Breared är det full fart på flera fronter. Samtidigt som det sprängs för servicetunneln och bergtunneln, görs grundläggningsarbeten för betongtunnel och tråg där spåren kommer ut ur berget. Och precis intill förbereds fundament till nya järnvägsbron och det görs förberedande arbeten för den nya cirkulationsplatsen.

  Massor och diken på gamla deponin

  Har du sett gamla sopor när du rör dig i området runt Naturum?

  Arbetena med sluttäckningen av deponin i full gång. Implenia lägger upp massor och formar de kullar som ska skapa det nya naturområdet. Samtidigt gräver man ut för de täta diken som ska anläggas runt om sluttäckningsområdet och leda regnvatten ut mot havet i framtiden. När man gräver för dessa diken så kommer soporna tyvärr upp i dagen. Det är inget som påverkar risken för spridning av föroreningar men det kan däremot se lite tråkigt ut och lukta lite illa på platsen. Läs mer om vårt stora miljöprojekt på www.varberg.se/lassabackadeponin Länk till annan webbplats..

  Välkommen på nästa ByggRöra i Centrum!

  Är du fastighetsägare eller företagare i centrum? Nu bjuder vi in till ett nytt ByggRöra i Centrum för att ge dig information om vad som är på gång och få dina inspel kring allt som händer. Mötet hålls den 1 oktober på Arena Varberg, i luftiga lokaler med ett begränsat antal platser för att följa restriktionerna kopplat till covid-19. Säkra din plats genom att anmäla dig så snart som möjligt! Till anmälan Länk till annan webbplats.

  Upplever du störningar till följd av arbetena?

  Sprängningarna för tunneln är i full gång och kanske upplever du störningar i ditt boende eller i din verksamhet? Du kan alltid ringa Trafikverkets kontaktcenter, tel. 0771-921 921, och få råd och hjälp med dina frågor. Läs mer på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

  Risk för köer i rusningstrafik på väg 41

  Brukar du köra väg 41 in till Varberg? Just nu kan köbildning uppstå på vid rusningstrafik till följd av att högersvängfältet innan Lassabackarondellen är stängt för biltrafik med undantag av buss och taxi. Detta eftersom Trafikverket nu förbereder rivning av den gamla Getteröbron och gör anslutningar till nya bron. Om du har möjlighet, välj istället alternativ väg in i centrum, till exempel avfart Varberg C från motorvägen och kör väg 153.

  Om du måste köra väg 41 så tänk på att inte blockera järnvägsspåren för Viskadalsbanan vid köbildning. Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken!

  Hur stora är arbetsområdena för projekt Varbergstunneln?

  Vår drönarpilot har gjort en uträkning, som visar att projekt Varbergstunnelns arbetsområden nu omfattar 78 fotbollsplaner, räknat att en fotbollsplan är 0,7 hektar, det vill säga 7000 kvadratmeter, cirka 65x105 meter.

  Södra mynningen + Österleden täcker 25 fotbollsplaner medan norra delen, från tunnelpåslaget i Järnvägsparken till nya godsbangården, är 53 fotbollsplaner.

  Vårt växande Varberg på Komedianten

  Snart öppnar en utställning om det växande Varberg och projekt Varbergstunneln på Komedianten. Utställningen beräknas öppna till höstlovet vecka 44 och kommer att finnas i caféet och korridoren bort mot Lilla teatern under ett par år framöver. Projekt Västerport kommer att finnas på evenemangsplatsen en trappa upp. Vi hoppas att du genom att besöka utställningen ska få en bra överblick över allt spännande som är på gång i Varberg!

  Följer du projektet på Instagram?

  Följ gärna impenia_varbergstunneln på instagram! Då får du de senaste nyheterna från arbetsplatserna. Här kan du bland annat se bilder från arbetena i Breared.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo Länk till annan webbplats.
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: