Följ bygget i Varbergskartan och arbete med ny infart till Naturum

  Nu kan du följa bygget varje vecka i vår karttjänst! I Lassabacka görs nu trafikomledning väster om nya bron.

  Snart ny gångväg till stationen

  Det finns inget exakt datum för när gångvägen till stationen flyttar en bit norrut, som vi skrev om i förra nyhetsbrevet. Trafikverket meddelar att det blir inom en snar framtid. Tänk på att vara ute i god tid om du ska resa med tåg den närmaste tiden.

  Hur långt har arbetena med tunneln kommit?

  Är du nyfiken på hur långt Trafikverket och Implenia kommit med bergtunneln respektive servicetunneln? Nu uppdaterar vi status varje vecka i Varbergskartan!

  Följ bygget på Varbergskartan Länk till annan webbplats..

  Utökat område för sprängförvarningstjänst

  Det finns ett stort intresse för tjänsten att bli förvarnad innan sprängning och Trafikverket har därför utökat radien från 300 meter till 500 meter. Den adress du registrerar ska ligga inom en radie på 500 meter från där projektet spränger för tillfället i centrum och Breared.

  Anmäl dig till tjänsten Länk till annan webbplats.

  Transporter av massor på Västra Vallgatan

  Transporterna av massor från schaktet för betongtunneln är framflyttade i tid men beräknas starta upp i november. Större delen av massorna från schaktet för betongtunneln kommer dock att transporteras ut norrut från arbetsområdet via Birger Svenssons väg med start efter nyår.

  Ny infart till Naturum

  Kvällen och natten mellan söndagen den 8 november och måndagen den 9 november kommer Trafikverket att lägga om trafiken på den västra sidan av Getteröbron, i anslutning till infarten till Naturum. Detta som ett led i arbetet med att göra klart den nya infarten till Naturum, vilken beräknas vara klar innan årsskiftet.

  Under kvällen och natten som själva trafikomläggningen görs kommer ett körfält att vara öppet hela tiden och trafiken kommer att dirigeras med vakter.

  Trafikomläggningen innebär att bil-, cykel- och gångtrafiken kommer att flyttas åt sydöst på en sträcka på Getterövägen mellan Östra hamnvägen och Getteröbron. Detta för att trafiken ska kunna passera förbi arbetsområdet för den nya infarten till Naturum. Även infarten till Naturum kommer att flyttas något.

  Cykel- och gångtrafik, som ska in till Naturum och vidare, ska korsa Getterövägen sydväst om vårt arbetsområde, enligt skyltning på platsen och ska inte nyttja infarten för biltrafik. Detsamma gäller för cykel- och gångtrafik som ska ut från Naturum.

  Tänk på att köra försiktigt i området och vara uppmärksam på aktuell skyltning.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: