Nyheter

  • 20 september 2021

   Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen

   Nu har hamn- och gatunämnden beslutat att tilldela Per Aarsleff som entreprenör för att bygga den nya hamndelen i Farehamnen.

  • 14 september 2021

   Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen

   Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen. Beslutet innebär att kommunens investeringsbudget kan utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår, vil...

  • 14 september 2021

   Utredning om södra stationsläget i Väröbacka klar

   Nu är Trafikverkets fördjupade utredning kring järnvägstekniska förutsättningar för det södra läget klar. Utredningen visar att det går att bygga en station i södra läget och att det finns en möjlig stationsutformning. I höst ska Varbergs kommun g...

  • 13 september 2021

   Nytt cykelstråk längs Västkustvägen

   Snart blir det plats för mer cykling längs Västkustvägen. Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg startar i mitten av september

  • 13 september 2021

   Barnens lekfulla inspel i stadsplaneringen

   Kanske kan banvallen bevaras efter att spåret tagits bort och användas som pulkabacke? En av många idéer som kommer fram när barnen får vara med i ett tidigt skede i stadsplaneringen.

  • 27 augusti 2021

   Prins Julian får en lekplats i Varberg

   Idag den 14 augusti döps Prins Julian, hertig av Halland. Landshövding Brittis Benzler deltar vid dopet och överlämnar en gåva från länet – en lekplats som ska byggas intill naturum på Getterön i Varberg!

  • 27 augusti 2021

   Snart öppnar Pingvinen!

   Nu är det snart klart! Lördag den 4 september slår vi äntligen upp portarna till Pingvinen, Varbergs is- och simarena. Välkommen att ta ett premiärdopp på det nya badet!

  • 06 augusti 2021

   Varberg växer snabbast i länet

   Varbergs befolkning har ökat med 654 invånare under första halvåret, imponerande siffror då det är landets åttonde största tillväxtsiffra.

  • 06 augusti 2021

   Fågeltorn kan byggas vid Naturum

   Det planerade fågel- och utsiktstornet Kärven godkänns av Länsstyrelsen. Myndigheten meddelade igår, den 19 augusti, att Kärven inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan på Natura 2000-området med den nya placering som projektet föreslagit.

  • 06 augusti 2021

   Hokens hemlighet: ett hus under huset...

   Den 1 oktober påbörjas rivningen av den gamla terminalbyggnaden på Hoken. Under ”skalet” på huset finns en gammal varvsbyggnad kvar. Om möjligt ska den bevaras, och i bästa fall användas till något redan nästa sommar.

  • 03 augusti 2021

   Anbuden för nya Farehamnen högre än förväntat

   Under sommaren har Varbergs kommun utvärderat de anbud som de prekvalificerade entreprenörerna skickat in för byggandet av den nya Farehamnen. Projektet kan konstatera att den nu beräknade totalkostnaden för projektet överstiger budget. Varbergs s...