true true true
 1. 27 augusti 2021 | Nyhetsarkiv

  Snart öppnar Pingvinen!

  Nu är det snart klart! Lördag den 4 september slår vi äntligen upp portarna till Pingvinen, Varbergs is- och simarena. Välkommen att ta ett premiärdopp på det nya badet!

 2. 13 september 2021 | Nyhetsarkiv

  Nytt cykelstråk längs Västkustvägen

  Snart blir det plats för mer cykling längs Västkustvägen. Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg startar i mitten av september

 3. 13 september 2021 | Nyhetsarkiv

  Barnens lekfulla inspel i stadsplaneringen

  Kanske kan banvallen bevaras efter att spåret tagits bort och användas som pulkabacke? En av många idéer som kommer fram när barnen får vara med i ett tidigt skede i stadsplaneringen.

 4. 27 augusti 2021 | Nyhetsarkiv

  Prins Julian får en lekplats i Varberg

  Idag den 14 augusti döps Prins Julian, hertig av Halland. Landshövding Brittis Benzler deltar vid dopet och överlämnar en gåva från länet – en lekplats som ska byggas intill naturum på Getterön i Varberg!

 5. 14 september 2021 | Nyhetsarkiv

  Utredning om södra stationsläget i Väröbacka klar

  Nu är Trafikverkets fördjupade utredning kring järnvägstekniska förutsättningar för det södra läget klar. Utredningen visar att det går att bygga en station i södra läget och att det finns en möjlig stationsutformning. I höst ska Varbergs kommun göra en samlad bedömning över vilket stationsläge som är bäst utifrån olika perspektiv.

 6. 14 september 2021 | Nyhetsarkiv

  Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen

  Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen. Beslutet innebär att kommunens investeringsbudget kan utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår, vilket möjliggörs genom sänkta soliditets- och avkastningskrav på Hallands Hamnar Varberg AB.

 7. 06 augusti 2021 | Nyhetsarkiv

  Varberg växer snabbast i länet

  Varbergs befolkning har ökat med 654 invånare under första halvåret, imponerande siffror då det är landets åttonde största tillväxtsiffra.

 8. 06 augusti 2021 | Nyhetsarkiv

  Fågeltorn kan byggas vid Naturum

  Det planerade fågel- och utsiktstornet Kärven godkänns av Länsstyrelsen. Myndigheten meddelade igår, den 19 augusti, att Kärven inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan på Natura 2000-området med den nya placering som projektet föreslagit.

 9. 06 augusti 2021 | Nyhetsarkiv

  Hokens hemlighet: ett hus under huset...

  Den 1 oktober påbörjas rivningen av den gamla terminalbyggnaden på Hoken. Under ”skalet” på huset finns en gammal varvsbyggnad kvar. Om möjligt ska den bevaras, och i bästa fall användas till något redan nästa sommar.

 10. 03 augusti 2021 | Nyhetsarkiv

  Anbuden för nya Farehamnen högre än förväntat

  Under sommaren har Varbergs kommun utvärderat de anbud som de prekvalificerade entreprenörerna skickat in för byggandet av den nya Farehamnen. Projektet kan konstatera att den nu beräknade totalkostnaden för projektet överstiger budget. Varbergs stadshus AB:s styrelse har därför idag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hantera den utökade kostnaden genom sänkta avkastningskrav på Hallands Hamnar Varberg AB samt utökad investeringsbudget för kommunen.

 11. 20 september 2021 | Nyhetsarkiv

  Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen

  Nu har hamn- och gatunämnden beslutat att tilldela Per Aarsleff som entreprenör för att bygga den nya hamndelen i Farehamnen.