Illustration av dokument som är godkänt

  Planbesked

  Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  I planbeskedet står om kommunen avser att pröva frågan i en detaljplan. Beslut om planläggning fattas av byggnadsnämnden.

  Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan.

  Planprogram

  Ibland behövs ett helhetsgrepp för ett större område och då görs ett planprogram. Programmet beskriver platsens förutsättningar, lämplig markanvändning och kopplingar till resten av staden. Programmet blir sedan underlag för arbetet med detaljplanen.

  Planprocessen | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

  Aktuella planprogram

  Västerport

  Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad

  Prästakullen

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: