Illustration av en karta med en kartnål

    Översiktsplan

    En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: