Tidslinje

  Vi har två typer av tidslinje. Historisk och Process. Dessa används för att skapa överblick över en process eller ett förlopp.

  Historisk tidslinje, exempel

  Rubrik - sätts i Inställningar

  Tidslinje - process, exempel

  Rubrik - sätts i Inställningar

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt - fylls i i Inställningar

  1. Steg 2

   Ingress

  2. Steg 1

   Ingress

  Slutpunkt - fylls i i Inställningar

  Att använda modulen Tidslinje

  En tidslinje består av ett arkiv med ett antal händelser i och en modul "VBG Tidslinje" på en sida. I metadata anges hur händelsen ska visas, om den ska länka vidare och i så fall till vad, samt vilket datum som tidslinjen ska visa. I inställningar för modulen anges vilken typ av tidslinje det är, samt om det är en process anges rubrik för start och slutpunkt.

  Metadata för händelsen i tidslinjen

  Inställningar som görs på modulen Tidslinje

  Skapa en historisk tidslinje

  En historisk tidslinje beskriver ett förlopp som varit. Coronaarkivet är uppbyggt med denna typ av tidslinje. Historiska tidslinjer kan vi använda för att berätta vad som hänt i ett projekt. Det går också bra att göra en tidplan med denna typ av tidslinje.

  Skapa en tidslinje för en process

  En tidslinje av typen Process beskriver en process, samt anger vilket steg i processen som är det aktuella, och vilka som har respektive ska inträffa.

  I metadata för händelsen anges om det är den händelse som är aktuell och ska vara markerad med Pågående. Färgerna kommer snart att ändras!

  Att tänka på innan du gör en tidslinje

  Beroende på vad du vill visa kan du antingen ha ett arkiv med händelser för varje projekt som följer en viss typ av process, eller ett arkiv som beskriver processen generellt. Innan du gör din första tidslinje - rådgör med Anna eller Mia

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: