Planbesked

    Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

    Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta oss för ett kostnadsfritt personligt möte. Du kan kontakta planavdelningen via Varberg Direkt: 0340-880 00.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: