Laga kraft

Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.

Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först efter att domstolen har fastställt kommunens beslut. När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.

Senast publicerad: