Tre glada brandmän framför ett räddningsfordon.

  Foto: Mostphotos

  Värö räddningsstation

  Det behövs större lokaler för räddningsstationen i Väröbacka. Nu pågår en förstudie för att se hur vi kan lösa behovet.

  Varför behövs större station?

  Den befintliga räddningsstationen är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov. Den är även i behov av underhållsåtgärder. Verksamheten kräver också större ytor.

  En framtida räddningsstation ska också erbjuda en bättre arbetsmiljö för personalen.

  Vad händer nu?

  Nu undersöker vi möjligheten att bygga nytt eller bygga om den befintliga stationen i en förstudie.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Räddningstjänsten i Väröbacka har behov av större lokaler.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad