Foto av Räddningsstationen i Varberg med byggarbetsplats i förgrunden.

  Upprustning av Räddningsstationen i Varberg

  Den 40 år gamla Räddningsstationen i Varberg är i stort behov av underhåll och de befintliga lokalerna räcker inte till för verksamhetens behov. Nu rustar vi upp och bygger till Räddningsstationen.

  Varför bygger vi?

  Den 40 år gamla Räddningsstationen i Varberg är i stort behov av underhåll, verksamheten är trångbodd och möjligheter för nya funktioner efterfrågas. En om- och tillbyggnation, som startade våren 2020, ska möta verksamhetens behov.

  På Räddningsstationen är verksamheten igång dygnet runt alla dagar i veckan och det är nödvändigt att denna samhällsviktiga funktion kan fungera även under ombyggnationen. Projektet har delats in i etapper där delar som har störst betydelse för verksamheten kunnat prioriteras och tas i bruk allt eftersom.

  Fler lokaler

  Den gamla tvätthallen med verkstad är riven för att ge plats för en tillbyggnad i två plan som ska rymma fler kontorsplatser och konferenslokaler. Där tillbyggnationen dockar an till den befintliga byggnaden blir en ny entré och samlingshall. Den nya tillbyggda tvätthallen med verkstad togs i bruk i november 2020.

  Det blir nya större omklädningsrum för både damer och herrar samt ett gemensamt gym och motionsrum. I anslutning till dessa byggs en ny tvättstuga samt ett separat rum för förvaring av larmkläder som efter användning kan innehålla spår av farliga ämnen.

  Den gamla matsalen har länge varit trång och i ombyggnationen ingår en ny matsal med kök och gott om sittplatser.

  Varbergs Fastighets AB, VFAB, har fått uppdraget av Varbergs kommun. Följ projektet på deras webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Filip Sundvisson
  Projektledare
  Fakta

  Räddningsstationen rustas upp för att möta framtida behov.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad