Foto över sågtandskonstruktionen på B-hallen i kvarteret Renen. 

  Bevarandet av B-hallen, kvarteret Renen

  Varbergs fastighet har i uppdrag att väderskydda B-hallen i kvarteret Renen för att skapa möjligheter att använda byggnaden i framtiden.

  Varför bevarar vi

  I december 2017 tog kommunfullmäktige beslutet att riva A-hallen och B-hallen på kvarteret Renen 13. Hösten 2018 revs A-hallen och muren runt revs ner till 120 cm.

  I januari 2019 inkom en motion gällande att ändra beslutet om rivning av B-hallen och istället bevara byggnaden för framtida bruk samt utreda hur de kvarvarande byggnaderna kan rustas upp och användas i framtiden. Hösten 2019 beslutades att B-hallen skulle väderskyddas för att klara minst 5 år så att det ges möjligheten att bestämma vad hallen ska användas till över tid.

  B-hallen utgjorde en gång i tiden fabriksbyggnaden på Skandinaviska Textilfabriken som grundades 1896-97 av bland andra Hugo Gerlach. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Fabriksbyggnadens sågtandstak är mycket utmärkande och är till största del bevarat i ursprungligt utförande.

  Följ projektet

  B-hallen är en enplansbyggnad med en yta på drygt 1600 kvm. Byggnaden ska väderskyddas så att pågående förfall bromsas. En plåtkonstruktion med takstolar ska byggas för att täcka byggnaden och på så vis skydda den från väder och vind.

  Följ projektet på Varbergs fastighets webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Varbergs fastighets AB
  Frida Gren, projektledare
  Fakta

  B-hallen i det gamla industrikvarteret Renen ska väderskyddas för att kunna användas i framtiden.