2023-2024

    Mark- och kajarbeten färdigställs - Byggstart etapp 1 - Hamnen flyttar till nya hamndelen i Fare - Planering för nästkommande etapper

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: