Tidplan för Västerport

  Preliminär tidplan för vad som kommer hända i projektet de närmaste åren.

  1. 2021-2022

   Marksanering i etapp 1 - Antagande detaljplan etapp 1 - Kaj- och markarbeten etapp 1 - Planeringsarbetet startar för nästkommande etapper

  2. 2023-2024

   Mark- och kajarbeten färdigställs - Byggstart etapp 1 - Hamnen flyttar till nya hamndelen i Fare - Planering för nästkommande etapper

  3. 2025-2028

   Fortsatt utbyggnad av etapp 1 - Projektering / markarbete etapp 2

  4. 2028 -

   Fortsatt utbyggnad resterande etapper

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig