Saneringsarbetet i hamnen är nu avslutat.

    Byggbodar och en resterande hög med massor kommer att vara borta senast den siste juni.

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: