Detaljplan för etapp 1 klar

    Den 29 april godkände byggnadsnämnden detaljplanen för atapp 1. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om att anta planen, vilket beräknas ske den 15 juni 2021.

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: